22 May

AKL - Korunması Gerekli Kültür Varlığı

Resim öğretmenimiz Cavidan Yegül Ertem'in başvurusu sonucu okulumuzun "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescil edildiğini biliyor musunuz? Cavidan hocamız 1990 yılında yaptığı başvuruyu derneğimizle yaptığı 5 Nisan 2011 tarihli söyleşide söyle anlatıyor:

"Merdivenleri, trabzanları ve kapılar masif cevizdir. Şimdi boyalı. Görünmüyor. Bir gün geldik, böyle çamur gibi kahverengi bir boyayla boyamışlar. 1980’lerin sonu, 1990’ların başı. Öyle görünce, toplantıda
-Ne yapmışız böyle? Güzelim masif cevizlerin üzerine böyle yağlı boya sürülür mü? Onlara bir cila yapılaydı. Yeşile boyanmış duvar falan böyle...
Müdür (Hüseyin bey) dedi ki:
-Arkadaşlar, okulu tertemiz yaptık ve beğendiremedik!
Eve gittim, çok üzülerek. O zamanlar kızım, Kültür Bakanlığı’nda müzeler ve eski eserlerle ilgili çalışıyor. Kızıma, “böyle yapmışlar” dedim. Bir de dedim, o kadar duyarsız. Böyle söyleyince, işte temizledik de beğendiremiyoruz dediler. Birisi de diyor ki, kat çıkılır buraya ne güzel.
Yarın kat da çıkarlar, binayı da yıkarlar, ben böyle söyleniyorum. Kızım dedi ki,
-Tescil ettirin!

-Nasıl Tescil ettireceğim?
-Şahsen başvurabilirsiniz. Yazın bir dilekçe, söyleyin.
-Ben tarihçesini de yazarım, mimarisini de yazarım.
Kadriye Özcan Hanımla bir de bir öğrenci vardı. Dedim, siz de imzalayın. Yazdım dilekçeyi. Gerekli bilgileri de hazırladım. Bir dosya yaptık. Verdik onu Derneğe. Sonra bir yazı geldi: “tescil edilmiştir kültür varlığı olarak” diye. Sonra Müdüre sordum, böyle bir yazı gelmesi lazım, geldi mi size diye. Öyle bir yazı yok! Gelmedi! dedi."

 

 

Ankara, Ulus, Türkocağı Sokakta bulunan Ankara Lisesine (Eski Ankara Kız Lisesi) ilişkin ilgi başvuru incelenmiştir.

Söz konusu taşınmazın Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca incelenerek, sonucundan Bakanlığımız Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ve başvuru sahibine bilgi varilmesini rica ederim.

Nermin BEŞBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

Ankara Ulus Türkocağı Sokak No:1'de bulunan Ankara Lisesinin tesciline ilişkin Handan Köker ve Cavidan Y. Erten'in 25.9.1990 günlü başvurusu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürülüğünün 1.11.1991 gün Tespit Şb.200.12.01.10.720/06-108-4780 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Ankara Ulus Türkocağı Sokak No: 1'de bulunan, Ankara Lisesi (Eski Kız Lisesi)'nin 2863 ve 3386 sayılı yasa kapsamına giren korunması gerekli kültür varlığı olması nedeniyle tescilinin uygun olduğuna;
Bundan sonra anılan taşınmazda yapılacak her türlü onarılarda Kurulumuzdan izin alınmasına, ayrıca bu konuda duyarlılık gösteren Handan Köker ve Cavidan Y.Erten'e teşekkür edilmesine karar verildi.

Prof.Dr.Gönül Tankut                              Filiz Oğuz
        Başkan                                    Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Günsel Renda               Gürkan Toklu               Enver Yılmazer
        Üye                                       Üye                             Üye

Hüseyin Çankaya
Altındağ Bld. Bşk. Temsilcisi

 

 

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 5.5.1992 gün ve 2359 sayılı karar ekte gönderilmektedir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Bu Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi hakkındaki 3386 sayılı Kanun ve 10 Aralık 1987 gün ve 19660 sayılı Resmi Gazete ile 19.8.1989 gün ve 10257 sayılı Resmi Gazetede değişikliği yayımlanan yayımlanan "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince;
Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının Valiliğinizce/Kaymakamlığınızca en geç 3 gün içerisinde ilan tahtalarına asmak, Belediye Hoparlörüyle duyurmak ve Köy Muhtarlığına bildirilmek suretiyle ilan edilerek, ilan tutanağının Müdürlüğümüze
./..

 

 

 

 

 

gönderilmesi ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olduğuna dair kayıt konulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Gökçe Günel
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapu Kaydımız

 

Sayfamızı Paylaşın